A GERD endoscopos beosztása

A reflux oesophagitis súlyosságának endoszkópos beosztása  (Savary Miller, Los Angeles) akkor hasznos, ha párhuzamban van a beteg panaszával, a szövettannal és a kórélettani jelenségekkel, ha a terápia sikere jósolható, és ha ennek alapján a betegség prognózisára is következtetni lehet. Emellett természetesen jól használható is kell, hogy legyen, és az egyes vizsgálók között az értékelés során nem lehet nagy véleménykülönbség. Ezeknek a követelményeknek az eddigi osztályozások nem felelnek meg tökéletesen, a Los Angeles beosztás közelíti meg legjobban a fenti követelményeket

Los Angeles „A” Egy vagy több 5 mm-nél nem nagyobb gyulladásos/hámhiányos folt a nyelőcső – gyomor átmenetben.

Los Angeles „B”  Legalább egy 5 mm-nél hosszabb gyulladásos/hámhiányos folt a nyelőcső – gyomor átmenetben, egy redő élén, amely nem terjed rá a szomszédos redőre.

Los Angeles „C” két vagy több redőre terjedő, de a körfogat ¾ részét meg nem haladó gyulladásos/hámhiányos folt a nyelőcső – gyomor átmenetben.

Los Angeles „D” Olyan gyulladásos/hámhiányos folt a nyelőcső – gyomor átmenetben, amely a körfogat ¾ részét meghaladja.